Možnosti nastavení

Seznam možností nastavení, které aplikace nabízí.

Nastavení pozice

 • Zobrazit mou pozici

  Na mapě se zobrazí indikátor, který značí vaší pozici.

 • Použít kompas

  Pro toto nastavení musíte mít zapnuto zobrazování pozice. Aplikace bude zobrazovat směr,kterým se díváte a to natáčením indikátoru pozice.

 • Zaměřit při startu

  Pro toto nastavení musíte mít zapnuto zobrazování pozice. Po spištění aplikace se mapa vycentruje podle vaší pozice.

Nastavení mapy

 • Satelitní mapa

  Jako mapový podklad se bude zobrazovat satelitní mapa oproti výchozí obrázkové mapě.

 • Regulátor průhlednosti

  Na pravé straně obrazovky se zobrazí se posuvník, pomocí kterého můžete měnit průhlednost srážek. Vhodné v případě kdy srážky zabírají větší část plochy obrazovky a není vidět jaké místo se pod srážkami nachází.

 • Posuvník animace

  V dolní části obrazovky se zobrazí lišta, která vám umožňuje animovat snímky srážky.

 • Stupnice odrazivosti

  Nabízí možnost zobrazit/skrýt stupnici, která znázorňuje jednotlivé stupně intenzity srážek.

  Můžete si vybrat profesionální (hodnoty uvedeny v dBZ = hodnota odrazivosti) nebo standardní stupnici (zobrazeny ikonky mráčků podle intenzity srážek).

 • Ovládání zoomu

  Zobrazí posuvník na pravé straně obrazovky, pomocí kterého můžete přibližovat/oddalovat mapu i se srážkami.

Radarová animace

 • Vyhlazovat snímky

  Tímto nastavením se snímky srážek budou při přibližování vyhlazovat, nebudou "okousané".

 • Rychlost animace

  Hodnota vybraná v tomto nastavení určuje rychlost animace snímků srážek.

 • Počet snímků

  Vyberte si jaký počet snímků chcete zobrazovat na liště s ovládáním animace.

 • Zobrazit budoucnost

  Tato volba zobrazí/skryje snímky srážek v budoucnosti. Snímky se zobrazí na liště s ovládáním animace a jsou označeny oranžově.

 • Počet extrapolací

  Nastavte si kolik snímků budoucnosti chcete zobrazovat. Máte na výběr z 1 až 5 snímků.

Widget nastavení

 • Automatické obnovování

  Widget se bude v pravidelných intervalech obnovovat - 1x za 10 minut.

 • Průhlednost

  Nastavte si aby byl widget průhledný a bylo tak skrz widget vidět i pozadí plochy.

 • Typ pozadí

  Tato volba nastaví odstín průhlednosti widgetu. Může být vhodné v závisloti na barvě nastaveného pozadí plochy.

© 2012 Androworks.org