Ovládání aplikace

Popis ovládání aplikace.

Animace srážek

 • Spuštění animace

  Animaci spustíte kliknutím na ikonku.


  Animace se spustí na snímcích z minulosti (modré buňky), aby byl vidět postup srážek v čase.

 • Spuštění animace v budoucnosti

  Pokud podržíte tlačítko(play) cca 1 vteřinu, animace se přepne na snímky v budoucnosti (zároveň oranžové podbarví čas na horní liště).


  Když opět kliknete na tlačítko(play) spustí se animace na snímcích v budoucnosti.


  Pokud chcete opět animovat snímky z minulosti podržte tlačítko (play) 1 vteřinu.

 • Tipy

  1. přepínat mezi snímky z minulosti/budoucnosti lze také přímým kliknutím na buňku/snímek na liště(obrazek).


  2. animovat lze také přejížděním prstem nad buňkami/snímky na spodní liště.

Načtení snímků

 • Kliknutím na ikonku (obrazek) spustíte stažení aktuálních snímků srážek ze serveru.

Vycentrování pozice

 • Kliknutím na ikonku (obrazek) se vycentruje mapa podle vaší aktuální pozice.


  Tato funkce je k dispozici i když nemáte v nastavení povoleno zobrazování pozice.

Zoom mapy

 • Zobrazení lišty pro přibližování/oddalování mapy naleznete v nastavení - viz. nastavení mapy.


  Klikáním na +/- můžete přibližovat/oddalovat mapu spolu se snímky srážek.

Změna průhlednosti srážek

 • Zobrazení lišty pro nastavení průhlednosti snímků srážek naleznete v nastavení - viz. nastavení mapy.


  Klikáním na +/- můžete měnit průhlednost snímků srážek.


  Vhodné v případě kdy srážky zabírají větší část plochy obrazovky a není vidět jaké místo se pod srážkami nachází.

Přepínání mezi aplikacemi

 • Kliknutím na ikonku (obrazek) se zobrazí nabídka dalších aplikací z balíčku meteorologických aplikací.

Widget

 • Umístění widgetu na plochu

  Widget umístíte na plochu vyvoláním menu na hlavní ploše telefonu, poté z nabídky vyberete "přidat->nástroje".
  Zobrazí se seznam všech dostupných widgetů (*tento postup se může lišit v závislosti na typu telefonu nebo OS).


  Widget na plochu umístíte přetažením (podržením prstu na widgetu a jeho přesunutím na volné místo na ploše).


  Na výběr máte z několika velikostí widgetu.

 • Co widget zobrazuje?

  Widget zobrazuje na horní liště čas posledního staženého snímku.
  Dále předpověď na 50 minut (5 okének po 10-minutových intervalech).
  Okénka slouží pro upozornění na blížící se srážky vzhledem k vaší pozici.
  Pokud by vás měl zastihnout na vaší pozici déšť, např. za 10minut, mohla by okenka vypadat takto (obrazek).


  Tento snímek např. zobrazuje situaci kdy se na vaší pozici budou za 20, 30 a 40 minut vyskytovat srážky (obrazek).


  Widget také zobrazuje přehled srážek nad celým územím ČR.

 • Další funkce widgetu

  Snímky/data se ve widgetu aktualizují automaticky - viz. nastavení widgetu.


  Upozornění na neúspešné stažení dat - widget vás informuje o neúspěšném stažení dat pomocí těchto symbolů. (obrazek)


  TIP - snímky lze aktualizovat také ručně a to kliknutím na záhlaví widgetu.

© 2012 Androworks.org